Amenajare urbană Titu

În vederea realizării acestei lucrări a fost mai întâi dezvoltat un plan cadastral actualizat și precis. S-a urmărit inventarierea riguroasă a vegetației arboricole și arbustive, precum și identificarea speciilor existente. Pentru eficientizarea modului de redactare, zona urbană a fost împârțită pe tronsoane și subtronsoane, determinate de limitele străzilor principale sau intersecții și de tipologia compozițională.

 

Inventarierea arborilor a avut două componente: una spațială și una calitativă.

 • Inventarierea spațială a urmărit amplasarea exactă pe plan a fiecărui exemplar arboricol și alocarea unui cod unic de recunoaștere.
 • Inventarierea calitativă a urmărit descrierea fiecarui exemplar și stabilirea ulterioară a valorii acestuia.

 

Interpretarea datelor

În urma analizei situației existente, numărul de arbori rezultat este de 1808 exemplare, pe o suprafață de circa 16 ha, ceea ce reprezintă 113 arbori/ha. Din numărul total de arbori, 29,36% trebuie eliminați, din considerente estetice, ale stării generale de sănătate și ale distanței minime față de clădiri.

 

După scăderea numărului de arbori ce trebuie eliminați rezultă o proporție de 79.81 arbori/ha.

 

În cea mai mare parte spațiul verde nu are o structură bine definită, iar zonele identificate nu sunt suficient interconectate între ele.

 

Este necesară astfel revitalizarea spațiului prin conectarea zonelor identificate, asigurarea unei unități compoziționale a spațiului, mărirea procentului de vegetație arboricolă și arbustivă, și sporirea calității spatiului verde în general.

 

Direcții strategice

 • mărirea procentului de spațiu verde pe cap de locuitor;
 • construirea unui spațiu verde urban de înaltă calitate;
 • vegetalizarea principalelor artere de circulație și a străzilor secundare;
 • asigurarea și îmbunătățirea accesibilității în sit;
 • asigurarea mobilității și interconectabilității în și între spații;
 • crearea unor zone de interes cu specific distinct;
 • crearea unor compoziții focalizate pe accente vizuale;
 • asigurarea unității compoziționale a spațiului verde;
 • identificarea și extinderea funcțiunilor de loisir;
 • încurajarea interacțiunii sociale în spațiile verzi;
 • facilitarea activităților de promenadă în spațiile nou create;
 • păstrarea și amplificarea biodiversității;
 • îmbunătățirea calității aerului;
 • diminuarea curenților de aer.

 

 

Descrierea soluției

În urma analizei complexe bazată pe interpretarea datelor prelevate din teren s-a ajuns la conturarea unor idei care au stat la baza dezvoltării și elaborării strategiei și a soluției de amenajare a unei mări suprafețe, considerată reprezentativă pentru orașul Titu.

 

Ca atare soluția de amenajare peisagistică s-a bazat pe dezvoltarea principalelor concluzii rezultate din sinteza analizelor. Astfel principalele obiective care au permis conturarea conceptului soluției sunt bazate pe:

 • revitalizarea aliniamentelor stradale existente;
 • formarea noilor aliniamente stradale ce trebuie să însoțească obligatoriu toate arterele de circulație;
 • crearea unor compoziții care să permită deschiderea unor perspective, puse în valoare de existența unor puncte de focalizare bine structurate, plasate în punctele cheie;
 • crearea unui ansamblu vegetal cu impact major în zona reprezentativă de intrare din vestul orașului;
 • constituirea unei zone de recreere, odihnă și relaxare cu funcțiune de parc, ca o necesitate majoră a măririi suprafeței spațiului verde pe cap de locuitor și ca răspuns la necesitățiile societății civile ale orașului;
 • identificarea unor spații intracomunitare care să permită introducerea funcțiunilor de odihnă, recreere și petrecere a timpului în aer liber;
 • eliminarea zonelor cu disfuncții majore la nivel social și găsirea unor metode de răspuns la necesitățiile tot mai mari de parcaje auto.

 

Identitatea fiecărui tronson a fost însă obținută prin folosirea unei speciei dominante caracteristică fiecarui tronson.

 

Suprafața în care s-a intervenit măsoară peste 16 ha, numărul arborilor sănătoși a crescut de la 1277 la 3692, ceea ce înseamnă un număr de 230.75 arbori la hectar.

 

Concluzie: s-a obținut un spațiu coerent funcțional care răspunde în mare parte tuturor necesităților societății.

 

Prin structurarea spațiilor au fost posibile plantări masive de arbori care prin prezența lor și suprafața mare foliară contribuie major la îmbunătățirea aerului, a mediului ambiant și în concluzie la mărirea calității vieții în spațiul urban.

Pe scurt:

Zonă: Titu, Dâmbovița

Suprafață: 160.000 mp

Proiect: Gedeus

Colaboratori: G.D. Atelier Peisagistică

An: 2012