Termeni și condiții de utilizare

1. Dispoziții generale

GREENIMAL STUDIO SRL (denumită în continuare „Greenimal Studio” sau „Societatea”)  este persoană juridică de drept român cu sediul social în România, Jud. Buzău, oraș Buzău, Str. Lt. Ion Godeanu, Nr. 5,  înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/668/29.06.2018, având Codul Unic de Înregistrare RO39557695. Reprezentanții Greenimal Studio pot fi contactați la numarul 0722.386.992 sau adresa de e-mail alex@gedeus.ro.

Site-ul www.gedeus.ro (denumit în continuare „Gedeus”, „Website-ul” sau „Site-ul”) este reprezentarea grafică, on-line a companiei Greenimal Studio SRL, împreună cu oferta de servicii și produse. Întregul conținut al site-ului constituie proprietatea Greenimal Studio.

Prezentul document (denumit în continuare „Documentul” sau „Termeni și Conditii”) stabilește termenii și condițiile în care se vor desfășura tranzacțiile de orice natură între Gedeus și utilizatorul Site-ului (denumit în continuare „Utilizatorul”). De asemenea, Documentul stabilește modul în care va fi utilizat Site-ul de către orice persoană care îl accesează. Prin accesarea Site-ului, se presupune citirea integrală, înțelegerea, acceptare și aderarea Utilizatorului la prezentul Document.

Conținutul Site-ului se referă la fiecare element de text, imagine, audio-video, mod de aranjare în pagină, elemente de coding, care se regăsesc pe www.gedeus.ro. În ceea ce privește conținutul Site-ului, copierea, reproducerea și folosirea conținutului în interese proprii, fără acordul expres în scris al Gedeus, sunt strict interzise.

Imaginile oferite pe Site sunt cu titlu de prezentare.

În condițiile în care Utilizatorul nu este de acord / nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, acesta renunță la dreptul său de a accesa și de a utiliza serviciile și produsele oferite de Gedeus.

2. Definiții

a. Termeni și Condiții de utilizare a www.gedeus.ro:

acordul încheiat între orice persoană, fizică sau juridică, care vizitează, accesează, sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile Gedeus (denumite în continuare “Serviciile“), și GEDEUS, în calitate de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciilor. Acest acord stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.gedeus.ro ori poate utiliza în orice mod serviciile oferit prin intermediul Site-ului.

b. Serviciu:

furnizarea către utilizatori a accesului la date și informații transmise de Gedeus, precum și de către colaboratorii externi ai acestuia, prin intermediul Site-ului.

c. Atacuri de tipul “refuz serviciu“:

interferența cu serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server.

d. Cracking sau hacking:

trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau peste alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.

e. Utilizator:

persoană fizică ce accesează serviciile oferite prin intermediul Site-ului în nume propriu sau ca reprezentant al unei alte persoane fizice sau juridice, în baza unei împuterniciri, pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conținut precum și pentru a descărca, folosi, copia parțial sau integral documente/fișiere care se regăsesc pe Site.

f. Conținut:

orice document aflat pe Site, precum și fragmente/porțiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc – inclusiv, dar fără a se limita la: text, grafică, sunet, imagine, film, programe.

g. Colaboratori externi ai Gedeus:

persoane fizice sau juridice care pun/vor pune produse ori servicii proprii la dispoziția Utilizatorului, prin intermediul Site-ului.

3. Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau a Serviciilor, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, precum și a oricărei prevederi din acesta. Neacceptarea acestui Document ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

4. Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.gedeus.ro este proprietatea exclusivă a Greenimal Studio SRL.

Greenimal Studio garantează Utilizatorului acces limitat pe site-ul www.gedeus.ro, în interes personal-efectuarea de comenzi online sau informare. Utilizatorul nu are dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul prealabil scris al Societății.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea Greenimal Studio, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

5. Modificarea Site-ului și a prezentelor Termeni și Condiții

Gedeus își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Site-ului, modul de funcționare al acestuia, tipul de informații afișate pe Site, precum și Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului și fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorului în acest sens.

Modificările vor fi aduse la cunoștință Utilizatorului prin simpla afișare pe Site și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Site.

Este de datoria Utilizatorului să viziteze periodic prezentul Document pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care este obligat să le respect.

6. Restricțiile și obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul este restricționat îndeosebi de la următoarele:

Utilizatorul se obligă că:

  1. nu va modifica, distribui, copia, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui Site, decât în conformitate cu Termenii și Condițiile, precum și cu legislația aplicabilă;
  2. nu va desfășura și nu va permite activitatea de cracking, hacking sau a atacurilor din categoria “refuzul serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, conform dispozițiilor civile și penale aplicabile.

În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă Termenii și Condițiile de utilizare, sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Siteului, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului pe Site fără o notificare prealabilă.

Restricționarea poate însemna:

Restricționarea accesului Utilizatorului poate fi precedată de avertismente, după caz, beneficiu aflat la  aprecierea exclusivă a Administratorului.

Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea Serviciilor intră în sarcina Utilizatorului.

7. Răspunderea și obligațiile Gedeus

Gedeus nu se face răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea Serviciilor.

Gedeus nu se face responsabilă pentru greșelile de plantare sau de întreținere ce pot conduce la degradarea, moartea plantelor sau neatingerea potențialului vizual, dacă sunt făcute de Utilizator în regie proprie. Pentru plantarea corectă a vegetației (tehnic și vizual) recomandăm contractarea noastră sau a altei firme profesionale de grădinărit, care poate oferi garanție pentru amenajarea și întreținerea plantelor.

Gedeus, precum și colaboratorii externi, nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Gedeus/colaboratorilor externi, sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

Gedeus, precum și colaboratorii externi, exclud orice sugestie sau garanție că:

În nicio circumstanță Gedeus, precum și colaboratorii externi, nu pot fi responsabili pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate exclusiv, în orice fel, de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui Site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

Gedeus nu garantează exactitatea și completitudinea materialelor, produselor software și serviciilor de pe acest Site. Gedeus își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără anunț prealabil, materialele și serviciile de pe Site. Gedeus nu își ia angajamentul de a actualiza la zi materialele și serviciile de pe Site.

Website-ul este pus la dispoziția Utilizatorului „ca atare”, cu orice posibile erori conținute, iar Gedeus nu oferă niciun fel de garanții în legătură cu acest Website sau cu materialele conținute în acest Website. De asemenea, nimic conținut în acest Website nu trebuie interpretat ca fiind adresat ție sau altui utilizator.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de email și a parolei asociate, precum și pentru informațiile pe care le transmite sau le publica pe Internet folosind serviciile Site-ului. Administratorul nu are nici o responsabilitate față de informațiile publicate sau transmise pe Internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de Utilizatorii acestui Site și nici față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție împotriva Gedeus, precum și colaboratorii externi, cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Gedeus, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

8. Conciliere

Orice conflict apărut între Utilizatori și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți.  În cazul în care conflictul nu este soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Municipiul București, conform legislației în vigoare.

9. Newsletter

Newsletter-ul constă în e-mail-uri trimise periodic de către Gedeus către persoanele care și-au  dat acordul în prealabil în acest sens. Newsletter-ul conține informații relevante despre serviciile oferite de Gedeus, posibile modificări în structură Site-ului și/sau oferte de servicii și produse.

Orice persoană care accesează site-ul se poate abona pentru primirea de newslettere periodice.

Abonarea se face în mod gratuit, prin intermediul Site-ului. Odată abonat la newsletter, orice persoană se poate dezabona accesând link-ul special din mail.

10. Linkuri către siteurile terților

Gedeus furnizează linkuri către siteurile terților pentru beneficiul clientului. Gedeus nu administrează siteurile terților. Gedeus nu este responsabilă pentru conținutul niciunuia dintre siteurile terților. Linkurile către siteurile terților nu crează legături de aprobare sau adeziune ale Gedeus la informațiile conținute de aceste siteuri. Prin aceasta declarăm că Gedeus nu are nicio influență asupra aspectului sau al conținutului siteurilor la care se face trimitere.

Astfel Gedeus se disociază și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul paginilor și siteurilor terților la care se face trimitere. Această declarație este validă pentru toate linkurile prezente pe siteul www.gedeus.ro. Vă rugăm să ne contactați în cazul în care observați conținut nepotrivit la oricare dintre linkurile prezente, sau dacă aceste linkuri sunt permanent inaccesibile, pentru a le îndepărta de pe site.

11. Utilizare și răspundere

Gedeus va permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe Site exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în copii a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și altor anunțuri de proprietate prezente în original.

Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest Site, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale altele decât cele pentru care a fost realizat Site-ul. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site web sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele de pe acest Site sunt protejate. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Site și obligația de a distruge deîndată toate materialele descărcate sau imprimate.

Utilizatorul își asumă faptul că folosirea serviciului pus la dispoziție de Gedeus se va face numai cu bună credința și în conformitate cu legislația în vigoare.

12. Anulabilitatea

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi anulate fără a afecta prevederile rămase.

13. Politica de livrare a produselor

Deoarece serviciile oferite pe siteul www.gedeus.ro sunt produse virtuale și/sau desenate (proiecte de gradină), livrarea lor se face prin e-mail sau livrare personală imediat ce plata contractului este finalizată și după ce clientul face dovada plății iar banii au intrat în cont.

14. Politica de anulare

În cazul rezilierii contractului, plățile efectuate până în acel moment nu sunt returnabile.

15. Politica de confidențialitate

Pentru a realiza Serviciile oferite pe Site, pentru a îmbunătăți calitatea acestora, pentru a răspunde întrebărilor Utilizatorilor, precum și pentru a ține evidența utilizării Site-ului este necesară solicitarea unor informații cu caracter personal, cum ar fi numele reprezentului și denumirea firmei, CNP/CUI, adresă poștală, adresă de e-mail și numărul de telefon.

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul acordă implicit dreptul Gedeus de a insera numele și alte informații rezultate în urmă utilizării serviciului  într-o bază de date computerizată, ce va fi utilizată în scopul realizării Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului.

Transmiterea unei cereri de înregistrare ca Utilizator al Site-ului constituie totodată și acceptul implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui să fie expres și va avea drept consecință neînregistrarea și neprocesarea cererii.

15.1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

SC GREENIMAL STUDIO SRL în calitate de autor, propietar și administrator al site-ului web www.gedeus.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Greenimal Studio are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.gedeus.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

Daca doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

15.2. Scopul colectării datelor

15.3. Securitatea datelor colectate și procesate

Greenimal Studio utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

15.4. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.