Parc Azuga

Parcul “Ecaterina Teodoroiu” din Azuga are drept caracteristici principale prezența unei biserici în zona înaltă din nord, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial și un pârâu ce curge în zona vestică, longitudinal.

 

Conceptul propus a fost denumit ”Natural – Antropic”, în care ne-am folosit de caracteristicile fiecărei zone și le-am pus în valoare ori le-am accentuat. Am conservat zona cvasi-naturală cu pârâul din vest, deschizând-o totuși vizitatorilor prin adăugiri ecologice și minim invazive. Ne-am concentrat intervențiile de infrastructură tipică de parc în zona estică, deja mai antropizată, și am fructificat spațiul sudic accentuându-i trăsăturile de interacțiune socio-urbană.

 

Pârâul ajunge pe sit în urma captării lui în amonte, printr-un sistem pluvial. Am meandrat cursul apei întocmai cum se întâmplă și în natură, jucându-ne cu viteza de curgere prin crearea de spații mai largi sau îngustări, de curbe sau linii molcome, și ne-am jucat cu zgomotul produs de susurul său prin realizarea unor mici căderi de apă. Am invitat vizitatorii să ajungă în acest spațiu în care până acum nu aveau acces, putând străbate în plimbare zona pe o alee rustică pavată cu piatră de râu. Aceasta traversează în 2 puncte apa pe poduri din lemn de fag, ca apoi să închidă circuitul de promenadă. De-a lungul aleii am imaginat spațiide șezut din bușteni adunați din pădurile locului. 

 

În partea de jos a parcului, înspre sud, cursul apei nu se mai termină brusc într-un canal de colectare, ci într-un lac artificial încăpător. Ajutăm astfel să limităm producerea inundațiilor specifice locului în perioadele de început de primăvară. Abia când albia lacului se umple, canalul de colectare mascat acum cu roci, va prelua surplusul funcționând ca un preaplin. Albia lacului artificial este gândită în așa manieră încât să ofere un aspect plăcut și atunci când este goală. Mai mult, are chiar și funcțiune de loisir, fiindcă am prevăzut la interiorul său lespezi de piatră ce pot fi folosite ca spații de șezut atunci când condițiile permit.

 

Zona vestică este dominată de biserică si de Monumentul Eroilor. A fost o provocare să organizăm spațiul acestui ansamblu dificil într-un mod practic și coerent, iar după mai multe sesiuni de brainstorming am ajuns la cea mai bună soluție. Ne-am jucat cu diferențe de texturi și materiale, folosind plăci de gresie de exterior în spațiul subordonat monumentului, și piatră cubică și pietriș de jur împrejurul lăcașului de cult. În proximitatea celei din urmă am prevăzut o zonă de pajiște pe care să se poată aduna mulțimile atunci când sunt slujbe importante. Pajiștea este delimitată la nord de o alee din pietriș cu zone de stat, de pe care se poate continua promenada în jos, de-a lungul cursului de apă.

 

Axul parcului ce are ca punct focal monumentul a fost refăcut, iluminat, și prevăzut cu 2 zone de repaos. Unul a fost montat la începutul pachetelor de trepte și unul la mijloc.

 

Tot în zona estică, în lateralul treptelor, ne-am folosit de panta terenului pentru a crea amfiteatrul cu o capacitate de 72 de persoane și platforma acoperită cu lemn de fag pe care se pot desfășura mici evenimente.

 

În zona cea mai joasă, în sud, am creat piața urbană, care constă într-un spațiu cu peluză de trifoi pitic ranforsată deci circulabilă, mobilată cu bănci de beton lungi, ce șerpuiesc printre arbori. Sunt create zone umbrite și deopotrivă însorite, care să raspundă fiecărei nevoi. Arborii sunt plantați în nișe circulare săpate în sol, de mică adâncime, umplute cu pietriș decorativ. Din interiorul nișei, arborii sunt iluminați de jos în sus. În proximitatea piațetei naturale urbane, se află și noul loc de joacă pentru copii.

 

Intrările în parc se fac din mai multe puncte, cea principală fiind în sud, la capătul axului. Aceasta este imaginată sub forma unei terase generoase, primitoare, deschisă de la trotuar.

 

Ca tipuri de plante am folosit specii locale: fag, pin de pădure, stejar pentru vegetația înaltă; arin și salcie creață în zonele umede meandrate; ienuperi, cununiță, ploaie de aur, bârcoace și dracilă ca vegetație mai joasă; și levănțică, trandafiri, busuioc, bujori, monarda și alte plante perene cu flori ori aromatice în vecinătatea bisericii. 

Pe scurt:

Zonă: Azuga, Prahova

Suprafață: 11.000 mp

Proiect: Gedeus & Martin Duma

Concurs proiectare: Locul 1

An: 2008